Disclaimer van Vita Allegra 

www.vitaallegra.nl 
Alhoewel de informatie op onze website voortdurend zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen van prijs, aanbiedingen, faciliteiten, afbeeldingen of andere informatie altijd onder voorbehoud. Aan de inhoud van onze website kunnen daarom op geen enkele manier rechten worden ontleend. 
 
Copyright 
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, software of andere informatie), zijn eigendom van Vita Allegra. Informatie – ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software – mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vita Allegra. 
 
Virussen en veiligheid 
De website van Vita Allegra wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen. Maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd. Onze website kan ook links bevatten naar websites van andere organisaties. Vita Allegra is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites van derden of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze websites. 
 
Verzamelen van gegevens 
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem worden geplaatst. Hiermee kan Vita Allegra niet-persoonlijke gegevens verzamelen over onder andere de browserversie en uw IP-adres. Met behulp van deze gegevens kan Vita Allegra de website afstemmen op de wensen en voorkeuren van u.  Als u niet wilt dat Vita Allegra cookies gebruikt, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen of te klikken op de ‘cookies off’-button. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. 
 
Uw vragen, suggesties en commentaar 
Vita Allegra wil geen vertrouwelijke informatie via onze website ontvangen of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie in de vorm van bijvoorbeeld suggesties en ideeën die Vita Allegra van u ontvangt wordt door ons gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Vita Allegra behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel. 
 
Door Vita Allegra verzonden e-mail 
Door Vita Allegra verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Vita Allegra staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 
 
Uniforme Voorwaarden Horeca 
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. 
Lees onze Uniforme Voorwaarden Horeca